خرید زمین هکتاری سیسنگان
۱۳۹۸/۱۱/۰۶

خرید زمین هکتاری سیسنگان خرید زمین هکتاری سیسنگان فروش زمین باغ مرکبات زمین ۷۲ هزار متر انشعابات نصب سند جنگل چلگه ای جهت سرمایه گذاری ویو عالی جنگل و دریا این ملک جهت ساخت و یا سرمایه گذاری عالی میباشد زمین هکتاری منطقه سیسنگان به ندرت میباشد این ملک سود دهی عالی دارد ویو عالی به جنگل و دریا دارد دسرسی به شهر نزدیک میباشد خرید زمین هکتاری سیسنگان -این زمین در سیسنگان شمال یک منظره فوق العاده و ...