خرید ویلا سد خاکی اویدر سیسنگان
۱۳۹۸/۱۰/۰۵

خرید ویلا سد خاکی اویدر سیسنگان خرید ویلا سد خاکی اویدر سیسنگان زمین ۲۰۰ متر - بنا ۱۳۰متر انشعابات نصب دارای پایانکار شهرکی با نگهبانی دسرسی عالی ویلا همکف لوکس در بهترین منطقه جنگلی سیسنگان واقع میباشد که منطقه اویدر معروف میباشد یکی از بهترین منطقه جنگلی در نوشهر سیسنگان است این ملک ویوو ابدی جنگل دارد و در شهرک با نگهبانی ۲۴ ساعته و دسرسی به خیابان اصلی راحت میباشد خرید ویلا سد خاکی اویدر سیسنگان -این ویلا ...