خرید زمین خوش قوارع سیسنگان
۱۳۹۸/۱۱/۰۹

خرید زمین خوش قوارع سیسنگان خرید زمین خوش قوارع سیسنگان زمین ۲۹۰ متر انشعابات سر ملک فاصله تا اتوبان ۱۰۰ متر ویو عالی جنگل شهرکی و با نگهبانی اماده ساخت این ملک واقع در نوشهر سیسنگان میباشد منطقه برند و تهرانی نشین میباشد دسرسی عالی به اتوبان دارد این ملک جهت سرمایه گذاری و یا ساخت و ساز ویلا میباشد این ملک شهرکی و با نگهبانی شبانه روزی میباشد خرید زمین خوش قوارع سیسنگان -این زمین در سیسنگان شمال یک ...