خرید زمین شهرکی نوشهر
۱۳۹۸/۱۱/۰۵

خرید زمین شهرکی نوشهر خرید زمین شهرکی نوشهر زمین ۵۰۰ متر انشعابات نصب سند تک برگی بافت مسکونی شهرکی با نگهبانی اماده ساخت این ملک عالی برای سرمایه گذاری و یا جهت ساخت ویلا میباشد موارد مثبت این ملک ویو عالی و ابدی جنگل و دریا را دارد دسرسی نزدیک به توبان دارد و شهرک با نگهبانی شبانه روزی میباشد این ملک سند عرصه عیان دارد خرید زمین شهرکی نوشهر -این زمین در نوشهر شمال یک منظره فوق العاده و ...