خرید ویلا سه طبقه سیسنگان
۱۳۹۸/۱۰/۱۹

خرید ویلا سه طبقه سیسنگان خرید ویلا سه طبقه سیسنگان زمین ۴۰۲ متر - بنا ۳۴۰ متر انشعابات نصب ۳خوابه، ویو جنگل تهرانی نشین  این ملک در سه طبقه میباشد ویو عالی جنگل و دریا دارد فاصله جنگل و دریا ۳ کیلو متر میباشد منطقه این ملک کاملا تهرانی نشین است خرید ویلا سه طبقه سیسنگان -این ویلا در سیسنگان شمال یک منظره فوق العاده و امنیت بالا داشته باشد. – این ویلا جنگلی سیسنگان تا حد امکان به ...