خرید ویلا فلت سیسنگان
۱۳۹۸/۱۰/۰۷

خرید ویلا فلت سیسنگان خرید ویلا فلت سیسنگان زمین ۲۵۰ متر - بنا ۱۱۰ متر انشعابات نصب ۲خوابه ویو جنگل داخل شهرک و نگهبانی این ملک در یکی از برند ترین منطقه نوشهر واقع میباشد مزایا این ملک دارای کنتور اب برق گاز میباشد و ویو ابدی جنگل را دارد دسرسی به جنگل و دریا دو دقیقه میباشد این ملک داخل شهرک و با نگهبانی 24 ساعته میباشد خرید ویلا فلت سیسنگان -این ویلا در سیسنگان شمال یک منظره ...