خرید زمین انارور نوشهر
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

خرید زمین انارور نوشهر خرید زمین انارور نوشهر زمین ۵۰۰ متری انشعابات نصب شهرکی با نگهبانی دسرسی عالی شهر نوشهر سی سنگان هم مانند دیگر شهرهای ساحلی در شمال از تنوع فروش زمین ساحلی و زمین جنگلی برخوردار می باشد و بهترین زمینهای فروشی جنگلی و ساحلی درون شهرک و بیرون شهرک را در شعبه  نوشهر سی سنگان املاک  سی من می توان یافت.   در خصوص خرید زمین در شمال چنانچه مد نظر شما زمین شمال و با ...