قیمت زمین سیسنگان
۱۳۹۸/۱۲/۱۰

قیمت زمین سیسنگان قیمت زمین سیسنگان زمین ۲۰۰۰ متر انشعابات نزدیک ملک دور دیوار جهت سرمایه گذاری   قیمت زمین سیسنگان این زمین جنگلی فروشی در یکی از بهترین مناطق شمال یعنی نوشهر واقع شده است؛ مراکز زیبای گردشگری و توریستی، بازارهای محلی، مراکز رفاهی ، فرودگاه، بندر و غیره، شهر نوشهر را به شهری اکازیون تبدیل کرده است؛ و از پر مخاطب ترین مناطق برای خرید و فروش ویلا در شمال کشور می باشد. این منطقه با ...
قیمت زمین در سیسنگان
۱۳۹۸/۱۲/۰۱

قیمت زمین در سیسنگان قیمت زمین در سیسنگان زمین ۲۳۰ متر بافت مسکونی انشعابات سر ملک سند تک برگی ویو عالی جنگل دسرسی عالی این زمین جنگلی فروشی در یکی از بهترین مناطق شمال یعنی نوشهر واقع شده است؛ مراکز زیبای گردشگری و توریستی، بازارهای محلی، مراکز رفاهی ، فرودگاه، بندر و غیره، شهر نوشهر را به شهری اکازیون تبدیل کرده است؛ و از پر مخاطب ترین مناطق برای خرید و فروش ویلا در شمال کشور می ...