خرید ویلا شهرکی
۱۳۹۸/۱۲/۲۲

خرید ویلا شهرکی خرید ویلا شهرکی ۲۰۰متر زمین ۱۳۰متر بنا نوساز داخل شهرک در ریموت انشعابات نصب - دارای پایانکار حیاط سازی شده خرید ویلا شهرکی -این ویلا در سیسنگان شمال یک منظره فوق العاده و امنیت بالا داشته باشد. – این ویلا جنگلی سیسنگان تا حد امکان به دریا نزدیک بوده وارزش افزوده داشته باشد. – این ویلا جنگلی در مازندران سیسنگان یک نمای زنده و دلنشین و بروز و بدون مشرف داشته باشد. – این ویلا جنگلی فروشی ...