Villa shomal
۱۳۹۸/۱۲/۰۷

Villa shomal Villa shomal زمین ۲۷۰ متر - بنا ۱۳۰ متر انشعابات نصب مجتمع ویلایی تهرانی نشین ویو عالی رو به جنگل   Villa shomal -این ویلا در سیسنگان شمال یک منظره فوق العاده و امنیت بالا داشته باشد. – این ویلا جنگلی سیسنگان تا حد امکان به دریا نزدیک بوده وارزش افزوده داشته باشد. – این ویلا جنگلی در مازندران سیسنگان یک نمای زنده و دلنشین و بروز و بدون مشرف داشته باشد. – این ویلا جنگلی فروشی در سیسنگان ...